Judge details:
  

Brankica Malnar

 • E-mail
 • brankica.malnar@osde.pravosudje.hr
 • Court
 • Municipal court of Delnice (Municipal court)
 • Attached CV
 • (in Croatian)

  Rođena je 14. travnja 1961. godine u Rijeci a stalno nastanjena u Tršću, općina Čabar  gdje stanuje sa svojom obitelji, suprugom i dvoje djece. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, upisala je 1978. godine a diplomirala 1983. godine. Pravosudni ispit položila je  1986. godine a javnobilježnički ispit 1995. godine.

  Nakon završenog pravnog fakulteta radila je na poslovima imovinsko-pravnog referenta u općini Čabar. Od 1987. do 1995. godine radila je na poslovima pravnika i rukovodioca pravne službe u javnom poduzeću “Hrvatske šume“ Uprava šuma u Delnicama. 1995. godine imenovana je za Javnog bilježnika u Gradu Čabru i te poslove obavljala do 01. srpnja 1998. godine. Razriješena je na vlastiti zahtjev i 02. srpnja 1998. godine imenovana za predsjednicu Općinskog suda u Čabru, tada suda u osnivanju i na tom sudu radila kao jedini sudac. Rješavajući svu vrstu predmeta na tom sudu ujedno odlazila na ispomoć na Općinski sud u Rab gdje je sve do kraja 2006. godine rješavala parnične predmete.

  28. listopada 2006. godine pored suca s posebnim ovlaštenjima na Općinskom sudu u Čabru imenovana je predsjednikom Općinskog suda u Delnicama. 01. siječnja 2009. godine preustrojem općinskih sudova, spajanjem Općinskog suda u Čabru sa Općinskim sudom u Delnicama trajno se premješta na Općinski sud u Delnicama. Kao predsjednica suda rješava i parnične predmete na općinskom sudu u Delnicama.

  Rješenjem predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske 01. ožujka 2010. godine sa 80% poslova privremeno je raspoređena na rješavanje drugostupanjskih predmeta na Županijski sud u Rijeku.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name