Judge details:
  

Renata Rački

 • E-mail
 • renata.racki@osde.pravosudje.hr
 • Court
 • Municipal court of Delnice (Municipal court)
 • Attached CV
 • (in Croatian)

  Rođena 1968. godine. U Delnicama završila osnovnu školu, a u Rijeci srednju školu 1986. godine.

  Diplomirala na Pravnom fakultetu u Rijeci dana 01. srpnja 1991. godine. Od 01. rujna 1991. godine do lipnja 1993. godine bila je zaposlena u tadašnjoj općini Delnice na poslovima u općoj upravi te odsjeku za imovinsko-pravne poslove, za to vrijeme tj. u kolovozu 1992. godine položila državni stručni ispit.

  Od lipnja 1994. godine bila je zaposlena u Županiji Primorsko-goranskoj, Ispostava Delnice (kasnije Ured državne uprave u PGŽ, Ispostava Delnice) na poslovima samostalnog upravnog referenta za imovinsko-pravne poslove i to do 31. kolovoza 2003. godine. U tom razdoblju tj. 25. lipnja 1998. godine položila pravosudni ispit.

  Od 01. rujna 2003. godine sudac Općinskog suda u Delnicama. Odlukom Državnog sudbenog vijeća iz srpnja 2008. godine imenovana na sudačku dužnost trajno.

  Udata je i majka dvoje djece u dobi od 14 i 9 godina.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name