Judge details:
  

Milka Vraneš

  • Court
  • County court of Karlovac - Permanent attendance in Gospić (County court)
  • Attached CV
  • (in Croatian)

    Osnovnu školu i srednje usmjereno obrazovanje, usmjerenje upravno-pravno, završila sam u Gospiću. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja upisala sam se kao redovan student, na Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje sam diplomirala 26. ožujka 1985. godine. Po završetku studija na Pravnom fakultetu, vježbeničku praksu obavila sam u Okružnom javnom tužiteljstvu u Gospiću, u vremenskom periodu od 01. svibnja 1985. do 30. rujna 1987. godine. Pravosudni ispit položila sam dana 24. travnja 1987. godine pred Ispitnom komisijom za polaganje pravosudnog ispita pri tadašnjem Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i upravu u Zagrebu. Dana, 01. listopada 1987. godine imenovana sam sa suca Općinskog suda u Gospiću, na kojoj dužnosti sam bila do 28. veljače 1999. godine. Dana, 20.11.1998.godine od strane Državnog sudbenog vijeća, imenovana sam za suca Županijskog suda u Gospiću, koju dužnost obavljam od 01. ožujka 1999. godine pa do sada. Radim građanske predmete, kao drugostupanjski sudac, te istražne predmete kao istražni sudac, u istražnim predmetima iz dežurstva koje obavljam za istražnu referadu. Po potrebi radim 1 u kaznenim predmetima i to uglavnom kao član vijeća u prvostupanjskim odnosno drugostupanjskim predmetima.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name