Judge details:
  

Zvonimir Dodig

  • Court
  • Municipal court of Zaprešić (Municipal court)
  • Attached CV
  • Rođen sam u Zagrebu, 30. srpnja 1969. godine. Osnovnu i srednju školu, kao i Pravni fakultet, završio sam u Zagrebu. 1996. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu upisao sam poslijediplomski znanstveni studij iz međunarodnog javnog i privatnog prava i na istom položio sve ispite s prosjekom ocjena 4,9. 1997. godine položio sam pravosudni ispit, a 2001. godine javnobilježnički ispit. 1999. godine imenovan sam za zamjenika državnog pravobranitelja Grada Zagreba, sada zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu, Građansko - upravni odjel, koju dužnost i sada obnašam. 2000. godine pohađao sam u Haagu predavanja iz međunarodnog javnog prava na osnovi stipendije dobivene od Haške akademije za međunarodno pravo. 2001. godine sudjelovao sam na međunarodnom seminaru iz međunarodnog prava mora u Dubrovniku. Služim se engleskim i njemačkim jezikom. 2004. godine imenovan sam za suca Općinskog suda u Zaprešiću, koju dužnost i sada obavljavam.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name