Judge details:
  

Robert Jambor

  • Court
  • Municipal court of Zaprešić (Municipal court)
  • Attached CV
  • Rođen sam 20. listopada 1974. godine u Zagrebu, gdje sam završio i osnovnu školu. Polazio sam X. Gimnaziju u Zagrebu koju sam i završio 1993. godine, čime sam stekao zvanje prirodoslovno-matematičkog tehničara. Iste godine upisao sam Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojem sam diplomirao 15. rujna 1998. godine. Od 18. rujna 1998. godine bio sam vježbenik - volonter na Općinskom sudu u Samoboru. Od 1. veljače 1999. godine u Općinskom sudu u Samoboru, zasnovao sam radni odnos u svojstvu sudskog vježbenika. U tom svojstvu sam 23. svibnja 2000. godine položio pravosudni ispit. Od 1. listopada 2000. godine obavljao sam poslove sudskog savjetnika u Općinskom sudu u Samoboru. Kao sudski savjetnik radio sam na rješavanju ovršnih predmeta, na pružanju pravne pomoći sudovima, kao i na predmetima izvršavanja kaznenih sankcija. Poslove sudskog savjetnika obavljao sam na određeno vrijeme do 9. travnja 2002. godine. Od 10. travnja 2002. godine u Županijskom sudu u Zagrebu zasnovao sam radni odnos na neodređeno vrijeme u svojstvu sudskog savjetnika. U tom svojstvu raspoređen sam u odjel izvršenja kazni zatvora gdje sam rješavao predmete izvršenja kazni zatvora koji su od 1. siječnja 2002. godine, sukladno Zakonu o izvršavanju kazni zatvora, prenijeti u nadležnost županijskih sudova. Od 15. siječnja 2004. godine raspoređen sam u građanski odjel drugog stupnja gdje sam, pod nadzorom suca, rješavao i izrađivao drugostupanjske odluke donijete povodom žalbi koje su stranke podnijele protiv odluka koje su donijeli prvostupanjski sudovi. Dana 1. lipnja 2004. godine stupio sam na dužnost suca Općinskog suda u Zaprešiću, koju dužnost obavljam i danas. Kao sudac Općinskog suda u Zaprešiću rješavam parnične, izvanpamične, ovršne i ostavinske predmete, dakle, predmete iz građanske grane sudovanja. Od 1. siječnja 2005. godine uz dužnost suca obavljam i dužnost predsjednika građanskog odjela.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name