Judge details:
  

Stjepan Đurinec

  • Court
  • Municipal court of Sesvete (Municipal court)
  • Attached CV
  • (in Croatian)

    Rođen sam 02. 11. 1961 god. u Zagrebu, gdje sam završio osnovnu i srednju školu, te Pravni fakultet koji sam završio 1986. god. Nakon završetka Pravnog fakulteta u Zagrebu počeo sam 1987 god. raditi kao pripravnik u Općinskom sudu u Sesvetama, da bi nakon polaganja pravosudnog ispita 1989 god. bio izabran za suca u Općinskom sudu u Sesvetama, gdje radim i danas, i to na kaznenim i parničnim predmetima. Oženjen sam s Gordanom, otac jednog djeteta, po nacionalnosti sam Hrvat.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name