Judge details:
  

Tomislav Aralica

  • Court
  • Municipal court of Sesvete (Municipal court)
  • Attached CV
  • (in Croatian)

    Rođen sam 10. prosinca 1956. god. u Zadru. U Zadru sam završio osnovno i srednje školovanje, a potom 1974. god. upisao Pravni fakultet u Zagrebu. Na fakultetu sam diplomirao 30. ožujka 1979. god. nakon čega sam neko vrijeme bio pripravnik - volonter, a potom i plaćeni pripravnik tadašnjeg Okružnog suda u Zagrebu. Pravosudni ispit sam položio 21. prosinca 1980. god. Na dužnost suca Općinskog suda u Donjoj Stubici nastupio sam 7. lipnja 1982. god. 1985. god. sam se oženio za Vesnu rod. Milički, a kad je istekao njezin porodiljni dopust nakon što se morala vratiti na posao pedagoga u dječjem vrtiću u Zagrebu odlučili smo preseliti se u Zagreb. Radi toga sam se kandidirao na upražnjeno mjesto suca Općinskog suda u Sesvetama gdje sam i izabran, a u tom sudu sam počeo raditi kao sudac 9. svibnja 1987. god.. Nakon toga sam odlukom Sabora Republike Hrvatske izabran za predsjednika Općinskog suda u Sesvetama 3. lipnja 1991. god., a nakon toga sam ponovno biran za predsjednika istog suda odlukom Državnog sudbenog vijeća od 19. travnja 1996. god. ili. travnja 2002. god., pa tu dužnost obnašam i danas. Tijekom moje sudačke karijere radio sam na svim vrstama predmeta koji spadaju u nadležnost općinskih sudova, kako na kaznenim tako i na parničnim, ovršnim, izvanparničnim, zemljišnoknjižnim i ostalim postupcima. Danas radim uglavnom na kaznenim i parničnim postupcima.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name