Detalji suca:

Gordana Paljevec

  • Sud
  • Županijski sud u Velikoj Gorici (Županijski sud)

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda