Judge details:
  

Ines Golešić-Plašić

  • Court
  • Municipal court of Samobor (Municipal court)
  • Attached CV
  • (in Croatian)

    Rođena 1966.godine u Säckingenu, SR Njemačka.
    Pravni fakultet završila u Zagrebu.
    Za suca ovoga suda izabrana je 1996.godine.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name