Judge details:
  

Jelica Pandurić

  • Court
  • Municipal court of Samobor (Municipal court)
  • Attached CV
  • (in Croatian)

    Rođena 1964.godine u Osijeku.
    Pravni fakultet završila u Osijeku.
    Za suca ovoga suda imenovana je 1996.godine.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name