Judge details:
  

Vinkica Vrančić

  • Court
  • Municipal court of Samobor (Municipal court)
  • Attached CV
  • Rođena 1968.godine u Samoboru.
    Pravni fakultet završila u Zagrebu. 1993.godine izabrana je za sudačkog vježbenika u ovom sudu, a po položenom pravosudnom ispitu 1995.godine izabrana je za sudskog savjetnika.
    1996.godine imenovana je za suca ovoga suda.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name