Judge details:
  

Darko Župančić

  • Court
  • Municipal court of Samobor (Municipal court)
  • Attached CV
  • (in Croatian)

    Rođen 1971. godine u Brežicama, R.Slovenija.
    Pravni fakultet završio u Zagrebu. 1998.godine izabran je za vježbenika u ovom sudu, zatim po položenom pravosudnom ispitu 2000.godine za sudskog savjetnika i konačno 01.06.2004.godine imenovan  je za suca. Trenutno obnaša dužnost zamjenika predsjednice suda.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name