Judge details:
  

Marijana Zloić Talajić

  • Court
  • Municipal court of Metković (Municipal court)
  • Attached CV
  • Rođena u Metkoviću 1967. godine gdje završava osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilište u Mostaru. Nakon odrađene vježbeničke prakse 1999. godine imenovana je sutkinjom Općinskog suda u Metkoviću gdje do danas radi na građanskoj grupi predmeta.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name