Judge details:
  

Verica Matajčević

  • Court
  • Municipal court of Požega (Municipal court)
  • Attached CV
  • Od 1985. godine do danas obnašam funkciju suca općinskog suda. 1.travnja 1985. godine imenovana sam za suca Općinskog suda u Novoj Gradišci gdje ostajem 12 godina. Za to vrijeme sudila sam u građanskim predmetima, ovršnim predmetima, a kraće vrijeme i u kaznenim predmetima. Obnašala sam i funkciju zamjenika predsjednika toga suda. Od 6. travnja 1997. godine prelazim u Općinski sud u Požegi na funkciju suca toga suda gdje se nalazim do danas i sudim u građanskim i ovršnim predmetima. Požegi, dana 12. rujna 2005. godine.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name