Judge details:
  

Marija Balenović

  • Court
  • County court of Slavonski Brod (County court)
  • Attached CV
  • Rođena sam 3. veljače 1960. godine. Dana 26. lipnja 1992. godine izabrana sam za suca Općinskog suda u Požegi, a na istu dužnost sam stupila 1. srpnja 1992. godine, koju dužnost i danas obavljam. Kao sudac u Općinskom sudu radila sam na predmetima građanskog sudovanja, izvanpamičnog, ovršnog i ostavinskog postupka, a sada radim na predmetima općeg kaznenog sudovanja, i kao sudac za mladež. U Požegi, 8. rujna 2005. godine.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name