Judge details:
  

Božana Eržić

  • Court
  • Municipal court of Samobor (Municipal court)
  • Attached CV
  • (in Croatian)

    Rođena 1954.godine, Pravni fakultet završila je u Banja Luci 1978.godine. Nakon završenog Pravnog fakulteta zaposlila se kao vježbenik u Općinskom sudu u Bosanskoj Gradiški 1978.godine. Nakon položenog pravosudnog ispita imenovana je sucem Općinskog suda u Bosanskoj Gradiški 1980.godine. Zbog općepoznatih ratnih prilika 1992. preselila se u Rijeku i započela sa radom u Općinskom sudu u Rijeci 1993.godine na poslovima sudskog savjetnika. Imenovana je sucem Općinskog suda u Rijeci 11.07.1996.godine te radi na građanskim, radnim i ostavinskim predmetima.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name