Detalji suca:

Alan Pretković

  • Sud
  • Općinski sud u Varaždinu (Općinski sud)

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda