Judge details:
  

Dubravka Srečec Fletko

  • Court
  • Municipal court of Križevci (Municipal court)
  • Attached CV
  • (in Croatian)

    Pravni fakultet u Zagrebu sam upisala 1991.g. a diplomirala sam 1996.g. Tijekom studija primila sam Rektorovu nagradu Zagrebačkog Sveučilišta za znanstveni rad iz područja međunarodnog privatnog prava i trgovačkog prava. 1996.g. zaposlila sam se kao pripravnik na Županijskom sudu u Zagrebu, te sam 1998.g. položila pravosudni ispit, nakon čega sam 1999.g. zaposlena kao sudski savjetnik na Općinskom sudu u Zagrebu, a 2000.g. sam izabrana za suca Općinskog suda u Križevcima.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name