Judge details:
  

Marijana Jurenec

  • Court
  • Municipal court of Koprivnica (Municipal court)
  • Attached CV
  • MARIJANA JURENEC, rođena je 11. srpnja 1970. godine u Koprivnici. Pravni fakultet u Zagrebu završila je 1993. godine, a od 13. lipnja 1996. godine imenovana je za suca Općinskog suda u Koprivnici, koju dužnost obnaša i danas.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name