Judge details:
  

Ronald Tomaković

  • Court
  • Municipal court of Đakovo (Municipal court)
  • Attached CV
  • (in Croatian)

    Rođen je 1971. godine. Pravni fakultet završio je u Osijeku 1995. godine. Pravosudni ispit položio je 1998. godine. Imenovan je za suca Općinskog suda u Đakovu 1998. godine te od tada obnaša istu dužnost.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name