Judge details:
  

Snježana Brajko

  • Court
  • Municipal court of Đakovo (Municipal court)
  • Attached CV
  • (in Croatian)

    Rođena je 1965. godine. Pravni fakultet završila je u Osijeku 1990. godine. Pravosudni ispit položila je 1996. godine. Imenovana je za suca Općinskog suda u Đakovu 1998. godine te od tada obnaša istu dužnost.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name