Judge details:
  

Ljerka Ljulj

  • Court
  • Municipal court of Đakovo (Municipal court)
  • Attached CV
  • (in Croatian)

    Rođena je 1958. godine. Pravni fakultet završila je u Osijeku 1982. godine. Pravosudni ispit položila je 1984. godine. Imenovana je za suca Prekršajnog suda u Đakovu 1985.g., a od 1996. godine obnaša dužnost suca Općinskog suda u Đakovu.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name