Detalji državnog odvjetništva:
Mjesto 42000 Varaždin, nalazi se u općini Varaždin, županija Varaždinska županija.

Nadležne institucije:
Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu
Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu

Uredi:

 • Državni odvjetnik
 • Državni odvjetnik
 • Sunčica Kocijan Putarek
 • RV odvjetnici
 • 7.30 – 15.30 (od 1.6. do 31.8. 7.00 – 15.00)
 • RV građani
 • 7.30 – 15.30 (od 1.6. do 31.8. 7.00 – 15.00)
 • Tel
 • 042 810 615
 • Fax
 • 042 200 404
 • Građansko upravna pisarnica
 • Voditelj
 • Vesna Bačani
 • RV odvjetnici
 • 07:30 - 15:30
 • RV građani
 • 08:00 - 14:00
 • Pauza
 • 11:00 - 11:30
 • Tel
 • 042 200 677
 • Fax
 • 042 200 677
 • Građansko upravni odjel
 • RV odvjetnici
 • 7.30 – 15.30 (od 1.6. do 31.8. 7.00 – 15.00)
 • RV građani
 • 7.30 – 15.30 (od 1.6. do 31.8. 7.00 – 15.00)
 • Email
 • guovzd@hi.t-com.hr
 • Tel
 • 042 200 677
 • Fax
 • 042 200 677
 • Kaznena pisarnica
 • Voditelj
 • Jadranka Keretić
 • RV odvjetnici
 • 7.30 – 15.30 (od 1.6. do 31.8. 7.00 – 15.00)
 • RV građani
 • 7.30 – 15.30 (od 1.6. do 31.8. 7.00 – 15.00)
 • Tel
 • 042 200 404
 • Fax
 • 042 200 404
 • Kazneni odjel
 • RV odvjetnici
 • 7.30 – 15.30 (od 1.6. do 31.8. 7.00 – 15.00)
 • RV građani
 • 7.30 – 15.30 (od 1.6. do 31.8. 7.00 – 15.00)
 • Tel
 • 042 200 404
 • Fax
 • 042 200 404
Državni odvjetnici
  NazivDržavno odvjetništvo 
1Krešo BarlekOpćinsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
2Nataša CesarecOpćinsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
3Andrijana Gotal-RendićOpćinsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
4Biserka KelemenićOpćinsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
5Ljerka KeretićOpćinsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
6Sunčica Kocijan-PutarekOpćinsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
7Nataša Kramarić TotOpćinsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
8Ana Marija Masten-ČehokOpćinsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
9Sanja SmontaraOpćinsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
10Božena Šoštar MastelićOpćinsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
11Ljiljana VeverOpćinsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
 # 11 (50/11)

Pretraga državnih odvjetništava

Naziv/adresa državnog odvjetništva
Vrsta odvjetništva