Detalji državnog odvjetništva:
Mjesto 43000 Bjelovar, nalazi se u općini Bjelovar, županija Bjelovarsko-bilogorska županija.

Nadležne institucije:
Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru
Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru

Osnovni podaci:

Uredi:

 • Državni odvjetnik
 • Državni odvjetnik
 • Višnja Janošević-Ferenčić
 • RV građani
 • 09:00 - 14:00
 • Tel
 • 043/ 274 204
 • Fax
 • 043/ 274 173
 • Građansko upravna pisarnica
 • Upisničarke
 • Ljiljana Trojko, Marijana Egredžija Smešnjak
 • RV građani
 • 09:00 - 14:00
 • Tel
 • 043/ 244 319
 • Fax
 • 043/ 241 213
 • Građansko upravni odjel
 • Voditelj
 • Slađana Blažeković
 • RV građani
 • 09:00 - 14:00
 • Tel
 • 043/ 244 319
 • Fax
 • 043/ 241 213
 • Kaznena pisarnica
 • Voditelj
 • Anica Nađ
 • RV građani
 • 09:00 - 14:00
 • Tel
 • 043/ 274 201
 • Fax
 • 043/ 274 173
 • Kazneni odjel
 • Voditelj
 • Sandra Knok-Čanić
 • RV građani
 • 09:00 - 14:00
 • Tel
 • 043/ 274 204
 • Fax
 • 043/ 274 173
Državni odvjetnici
  NazivDržavno odvjetništvo 
1Mira BanOpćinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru 
2Slađana BlažekovićOpćinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru 
3Ankica ČretnikOpćinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru 
4Višnja Janošević-FerenčićOpćinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru 
5Larisa KerekešOpćinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru 
6Sandra Knok- ČanićOpćinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru 
7Snježana TudićOpćinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru 
8Mirjana VukorepaOpćinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru 
 # 8 (50/8)

Pretraga državnih odvjetništava

Naziv/adresa državnog odvjetništva
Vrsta odvjetništva