Detalji državnog odvjetništva:
Mjesto 42000 Varaždin, nalazi se u općini Varaždin, županija Varaždinska županija.

Nadležne institucije:
Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu
Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu

Uredi:

 • Državni odvjetnik
 • Državni odvjetnik
 • Biserka Šmer-Bajt
 • RV odvjetnici
 • 7.30 – 15.30 (od 1.6. do 31.8. 7.00 – 15.00)
 • RV građani
 • 7.30 – 15.30 (od 1.6. do 31.8. 7.00 – 15.00)
 • Tel
 • 042 401 870
 • Fax
 • 042 211 016
 • Građansko upravna pisarnica
 • Voditelj
 • Božica Međimorec
 • RV odvjetnici
 • 7.30 – 15.30 (od 1.6. do 31.8. 7.00 – 15.00)
 • RV građani
 • 7.30 – 15.30 (od 1.6. do 31.8. 7.00 – 15.00)
 • Tel
 • 042 401 880
 • Građansko upravni odjel
 • RV odvjetnici
 • 7.30 – 15.30 (od 1.6. do 31.8. 7.00 – 15.00)
 • RV građani
 • 7.30 – 15.30 (od 1.6. do 31.8. 7.00 – 15.00)
 • Email
 • zupanijsko.drzavno. odvjetnistvo@vz.t-com.hr
 • Tel
 • 042 401 880
 • Fax
 • 042 211 019
 • Kaznena pisarnica
 • Voditelj
 • Tatjana Golenko
 • RV odvjetnici
 • 7.30 – 15.30 (od 1.6. do 31.8. 7.00 – 15.00)
 • RV građani
 • 7.30 – 15.30 (od 1.6. do 31.8. 7.00 – 15.00)
 • Tel
 • 042 401 881
 • Kazneni odjel
 • RV odvjetnici
 • 7.30 – 15.30 (od 1.6. do 31.8. 7.00 – 15.00)
 • RV građani
 • 7.30 – 15.30 (od 1.6. do 31.8. 7.00 – 15.00)
 • Tel
 • 042 401 870
 • Fax
 • 042 211 016
Državni odvjetnici
  NazivDržavno odvjetništvo 
1Vlasta Janković Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
2Miljenko BabićŽupanijsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
3Irma BagarićŽupanijsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
4Mirjana Bogdanović KamberŽupanijsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
5Tomo BožićŽupanijsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
6Darinka BrđanovićŽupanijsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
7Darko GalićŽupanijsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
8Matilda ManceŽupanijsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
9Tanja Purić StamenkovićŽupanijsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
10Biserka Smer-BajtŽupanijsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
11Vladimir TerešakŽupanijsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
12Gabrijela TeslaŽupanijsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
13Krešimir ŽeželjŽupanijsko državno odvjetništvo u Varaždinu 
 # 13 (50/13)

Pretraga državnih odvjetništava

Naziv/adresa državnog odvjetništva
Vrsta odvjetništva