Rezultat pretrage vještaka: 1 zapisa
  Ime i prezimeAdresaOstaloGrane / podgrane vještačenja 
1Hedda Martina ŠolaJurja Ves III. odvojak br. 4, Zagreb Ekonomija / Marketing,
Intelektualno vlasništvo / Intelektualno vlasništvo
opširnije 
 # 1 (50/1)

Pretraga vještaka

Ime i prezime / Tvrtka / adresa
Grana djelatnosti
Podgrana djelatnosti
Županija
Grad
  

48uep6bbphidvals|104
48uep6bbph|2030E0C0CMS_dokumenti|Text0

Napomena: Prikazane grane i podgrane definirala je struka odnosno strukovne udruge i sudovi. Precizno područje vještačenja za koje je svaki sudski vještak sa popisa imenovan navedeno je u podgranama, a grane služe za lakše pretraživanje.