Detalji suda:

Općinski sud u Našicama

Osnovni podaci:

Uredi:

 • Predsjednik suda
 • Predsjednik suda
 • Marina Godžirov
 • RV odvjetnici
 • 07:00 - 15:00
 • RV građani
 • 07:00 - 15:00
 • Pauza
 • 10:30 - 11:00
 • Adresa suda
 • Pejačevićev trg 14, 31500 Našice
 • Tel
 • 031/ 618 231
 • Centralne informacije
 • Voditelj
 • Lidija Siljanovska
 • RV odvjetnici
 • 07:00 - 15:00
 • RV građani
 • 07:00 - 15:00
 • Pauza
 • 10:30 - 11:00
 • Adresa suda
 • Pejačevićev trg 14, 31500 Našice
 • Tel
 • 031/ 618 229
 • Izvanparnična pisarnica
 • Voditelj
 • Ivanka Suk
 • RV odvjetnici
 • 07:00 - 15:00
 • RV građani
 • 07:00 - 15:00
 • Pauza
 • 10:30 - 11:00
 • Adresa suda
 • Pejačevićev trg 14, 31500 Našice
 • Tel
 • 031/ 618 221
 • Kaznena pisarnica
 • Voditelj
 • Vlado Kuric
 • RV odvjetnici
 • 07:00 - 15:00
 • RV građani
 • 07:00 - 15:00
 • Pauza
 • 10:30 - 11:00
 • Adresa suda
 • Pejačevićev trg 14, 31500 Našice
 • Tel
 • 031/ 618 223
 • Ostavinska pisarnica
 • Voditelj
 • Ivanka Suk
 • RV odvjetnici
 • 07:00 - 15:00
 • RV građani
 • 07:00 - 15:00
 • Pauza
 • 10:30 - 11:00
 • Adresa suda
 • Pejačevićev trg 14, 31500 Našice
 • Tel
 • 031/ 618 221
 • Ovršna pisarnica
 • Voditelj
 • Ružica Mikičić
 • RV odvjetnici
 • 07:00 - 15:00
 • RV građani
 • 07:00 - 15:00
 • Pauza
 • 10:30 - 11:00
 • Adresa suda
 • Pejačevićev trg 14, 31500 Našice
 • Tel
 • 031/ 618 224
 • Parnična pisarnica
 • Voditelj
 • Elda Arnold
 • RV odvjetnici
 • 07:00 - 15:00
 • RV građani
 • 07:00 - 15:00
 • Pauza
 • 10:30 - 11:00
 • Adresa suda
 • Pejačevićev trg 14, 31500 Našice
 • Tel
 • 031/ 618 222
 • Računovodstvo
 • Voditelj
 • Blaženka Mioč
 • RV odvjetnici
 • 07:00 - 15:00
 • RV građani
 • 07:00 - 15:00
 • Pauza
 • 10:30 - 11:00
 • Adresa suda
 • Pejačevićev trg 14, 31500 Našice
 • Tel
 • 031/ 618 225
 • Sudska pisarnica
 • Voditelj
 • Lidija Siljanovska
 • RV odvjetnici
 • 07:00 - 15:00
 • RV građani
 • 07:00 - 15:00
 • Pauza
 • 10:30 - 11:00
 • Adresa suda
 • Pejačevićev trg 14, 31500 Našice
 • Tel
 • 031/ 618 229
 • ZK odjel
 • Voditelj
 • Sanja Urban
 • RV odvjetnici
 • 08:00 - 13:00
 • RV građani
 • 08:00 - 13:00
 • Pauza
 • 10:30 - 11:00
 • Adresa suda
 • Pejačevićev trg 14, 31500 Našice
 • Tel
 • 031/ 618 226
 • ZK pisarnica
 • Voditelj
 • Sanja Urban
 • RV odvjetnici
 • 08:00 - 13:00
 • RV građani
 • 08:00 - 13:00
 • Pauza
 • 10:30 - 11:00
 • Adresa suda
 • Pejačevićev trg 14, 31500 Našice
 • Tel
 • 031/ 618 226

Ostalo:

 • Ažurirano
 • 15.12.2010.
 • Pravila ponašanja na sudu
 • U skladu sa Zakonom o sudovima, Sudskim poslovnikom i Kućnim redom
Suci
  Ime i prezimeSud 
1Marina GodžirovOpćinski sud u Našicamaopširnije 
2Siniša GudeljOpćinski sud u Našicamaopširnije 
3Ljubica MihalekOpćinski sud u Našicamaopširnije 
4Marica StanićOpćinski sud u Našicamaopširnije 
5Anica WolfOpćinski sud u Našicamaopširnije 
 # 5

Pretraga sudova

Naziv / adresa suda
Vrsta suda