Detalji suca:

Nikša Lučić

  • Sud
  • Županijski sud u Dubrovniku (Županijski sud)

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda