Detalji suca:

Emina Bašić

  • Sud
  • Visoki prekršajni sud RH (Visoki prekršajni sud)
  • CV

  • Viši sudski savjetnik

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda