Detalji suca:

Iva Brakus

  • Sud
  • Općinski sud u Zadru (Općinski sud)

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda