Detalji suca:

Mirjana Milković-Srhoj

  • Sud
  • Općinski sud u Dubrovniku (Općinski sud)
  • CV
  • sudac prekršajnog odjela

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda