Detalji suca:

Jadranka Klečak

  • Sud
  • Općinski sud u Dubrovniku (Općinski sud)
  • CV
  • predsjednica građanskog odjela, zk sudac

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda