Detalji suca:

Dubravka Đivanović

  • Sud
  • Općinski sud u Dubrovniku (Općinski sud)
  • CV
  • sudac kaznenog odjela

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda