Detalji suca:

Marijana Capurso Kulišić

  • Sud
  • Općinski sud u Dubrovniku (Općinski sud)
  • CV
  • predsjednica suda, sudac građanskog odjela, zk sudac

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda