Detalji suca:

Ante Ujević

  • Sud
  • Županijski sud u Karlovcu (Županijski sud)
  • CV
  • Predsjednik Suda

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda