Detalji suca:

Ivan Marković

  • Sud
  • Županijski sud u Zadru (Županijski sud)
  • CV
  • Županijski sud u Zadru- Kazneni odjel

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda