Detalji suca:

Sandra Radanović

  • Sud
  • Županijski sud u Zadru (Županijski sud)
  • CV
  • Županijski sud u Zadru-kazneni odjel

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda