Detalji suca:

Amalija Švegović

  • Sud
  • Županijski sud u Varaždinu (Županijski sud)

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda