Detalji suca:

Leon Kovačić

  • Sud
  • Općinski sud u Karlovcu (Općinski sud)

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda