Detalji suca:

Vesna Britvec

  • Sud
  • Županijski sud u Karlovcu (Županijski sud)
  • CV
  • Zamjenica predsjednika Suda

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda