Detalji suca:

Branko Malenica

  • Sud
  • Općinski sud u Splitu (Općinski sud)

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda