Detalji suca:

Pavo Garić

 • Sud
 • Općinski sud u Novoj Gradiški (Općinski sud)
 • CV
 • vv9v8v09fq:Suci:2334;2335;2336;2337;2338;2339;2340;2341;2342;2343;2344;2345;2346;2347;2348;2349;2350;2351;2352;2353;2354;2355;2356;2357;2358;2359;2360;2361;2362;2363;2364;2365;2366;2367;2368;2369;2370;2371;2372;2373;2374;2375;2376;2377;2378;2379;2380;2381;2382;2383;2384;2385;2386;2387;2388;2389;2390;2391;2392;2393;2394;2395;2396;2397;2398;2399;2400;2401;2402;2403;2404;2405;2406;2407;2408;2409;2410;2411;2412;2413;2414;2415;2416;2417;2418;2419;2420;2421;2422;2423;2424;2425;2426;2427;2428;2429;2430;2431;2432;2433;2434;2435;2436;2437;2438;2439;2440;2441;2442;2443;2444;2445;2446;2447;2448;2449;2450;2451;2452;2453;2454;2455;2456;2457;2458;2459;2460;2461;2462;2463;2464;2465;2466;2467;2468;2469;2470;2471;2472;2473;2474;2475;2476;2477;2478;2479;2480;2481;2482;2483;2484;2485;2486;2487;2488;2489;2490;2491;2492;2493;2494;2495;2496;2497;2498;2499;2500;2501;2502;2503;2504;2505;2506;2507;2508;2509;2510;2511;2512;2513;2514;2518;2521;2522;2523;2524;2525;2526;2527;2528;2529;2530;2531;2537;2539;2541;2548;2549;2550;2551;2552;2559;2560;2561;2562;2563;2564;2565;2566;2567;2568;2569;2570;2571;2572;2573;2574;2575;2576;2577;2578;2579;2580;2581;2582;2583;2584;2585;2586;2587;2588;2589;2590;2591;2592;2593;2594;2595;2596;2597;2598;2599;2600;2601;2602;2603;2604;2605;2606;2607;2608;2609;2610;2611;2612;2613;2614;2615;2616;2617;2618;2619;2620;2621;2622;2623;2624;2625;2626;2627;2628;2630;2632;2633;2638;2640;2642;2644;2646;2647;2648;2649;2650;2651;2652;2653;2654;2655;2656;2657;2658;2659;2660;2661;2662;2663;2664;2665;2666;2667;2693;2698;2700;2701;2702;2703;2704;2705;2706;2712;2720;2721;2722;2723;2724;2725;2726;2727;2728;2729;2730;2731;2732;2733;2734;2739;2740;2741;2744;2745;2746;2747;2748;2749;2750;2751;2752;2753;2754;2758;2764;2765;2767;2769;2772;2773;2777;2778;2779;2825;2849;2857;2867;2868;2869;2902;2903;2904;2905;2906;2907;2908;2909;2910;2911;2912;2913;2914;2915;2916;2917;2918;2919;2920;2921;2922;2923;2924;2925;2926;2927;2928;2929;2930;2931;2932;2933;2934;2935;2936;2937;2938;2939;2940;2941;2942;2943;2944;2945;2946;2947;2948;2949;2959;2960;2961;2962;2963;2964;2965;2966;2967;2968;2969;2970;2971;2972;2973;2974;2975;2976;2977;2978;2982;2983;2984;2985;2986;2987;2988;2989;2990;2991;2992;2993;2994;2995;2996;2997;2998;2999;3000;3001;3002;3003;3004;3005;3006;3007;3008;3009;3010;3011;3012;3013;3014;3015;3016;3017;3018;3019;3020;3021;3022;3024;3025;3026;3032;3033;3034;3035;3037;3038;3041;3045;3046;3047;3048;3049;3050;3051;3052;3091;3094;3100;3103;3104;3105;3106;3107;3108;3109;3110;3111;3112;3113;3114;3115;3116;3117;3118;3119;3120;3121;3122;3123;3124;3125;3126;3127;3128;3129;3130;3131;3132;3133;3134;3135;3136;3137;3138;3139;3140;3141;3142;3143;3144;3145;3146;3147;3148;3149;3150;3151;3152;3153;3154;3155;3156;3157;3158;3159;3160;3161;3162;3163;3164;3165;3166;3167;3168;3169;3170;3214;3215;3216;3217;3218;3219;3220;3221;3222;3227;3228;3230;3231;3232;3233;3234;3238;3244;3245;3248;3251;3258;3259;3264;3270;3271;3272;3274;3276;3277;3283;3285;3286;3287;3291;3293;3294;3319;3320;3322;3326;3330;3331;3332;3333;3334;3335;3336;3337;3338;3339;3340;3341;3342;3343;3344;3345;3346;3347;3348;3349;3350;3351;3354;3355;3358;3359;3362;3400;3402;3403;3405;3406;3407;3408;3409;3410;3411;3412;3413;3414;3415;3416;3417;3418;3419;3420;3421;3422;3423;3424;3425;3426;3427;3428;3429;3430;3431;3432;3433;3434;3435;3436;3437;3438;3439;3440;3441;3442;3443;3444;3445;3446;3447;3448;3449;3450;3451;3452;3453;3454;3455;3456;3457;3458;3459;3460;3461;3462;3463;3464;3465;3466;3467;3468;3469;3470;3471;3472;3473;3474;3475;3476;3477;3478;3479;3480;3481;3482;3483;3484;3485;3486;3487;3488;3489;3490;3491;3492;3493;3494;3495;3496;3497;3498;3499;3500;3501;3502;3503;3504;3505;3506;3507;3508;3509;3510;3511;3512;3513;3514;3515;3516;3517;3518;3519;3520;3521;3522;3523;3524;3525;3526;3527;3528;3529;3530;3531;3532;3533;3534;3535;3536;3537;3538;3539;3540;3541;3542;3543;3544;3545;3546;3547;3548;3549;3550;3551;3552;3553;3554;3555;3556;3557;3558;3559;3560;3561;3562;3563;3564;3565;3566;3567;3568;3569;3570;3571;3572;3573;3574;3575;3576;3577;3578;3579;3580;3581;3582;3583;3584;3585;3586;3587;3588;3589;3590;3591;3592;3593;3594;3595;3596;3597;3598;3599;3600;3601;3602;3603;3604;3605;3606;3607;3608;3609;3610;3611;3612;3613;3614;3615;3625;3626;3628;3629;3630;3631;3632;3633;3634;3635;3636;3637;3638;3639;3640;3643;3645;3646;3647;3648;3652;3654;3662;3663;3687;3688;3689;3690;3691;3692;3693;3694;3695;3696;3697;3698;3699;3700;3701;3702;3703;3704;3705;3706;3707;3708;3709;3710;3711;3712;3713;3714;3715;3716;3717;3718;3719;3720;3721;3722;3723;3724;3725;3726;3727;3728;3729;3730;3731;3732;3733;3734;3735;3736;3737;3738;3739;3740;3741;3742;3743;3744;3745;3746;3747;3748;3825;3826;3827;3919;3920;3921;3922;3923;3924;3925;3926;3927;3928;3929;3930;3931;3932;3934;3937;3938;3939;3940;3941;3942;3943;3944;3974;3975;3976;3977;3978;3979;3980;3981;4005;4006;4007;4008;4009;4010;4011;4012;4013;4014;4015;4016;4017;4070;4071;4072;4073;4074;4075;4083;4084;4085;4086;4087;4088;4089;4090;4091;4092;4093;4094;4095;4096;4097;4098;4099;4100;4101;4102;4103;4104;4120;4126;4127;4130;4131;4132;4135;4137;4139;4142;4143;4147;4148;4151;4159;4162;4163;4164;4165;4166;4167;4168;4169;4170;4171;4172;4173;4174;4175;4176;4177;4178;4179;4180;4182;4187;4188;4189;4190;4191;4192;4196;4198;4210;4212;4214;4216;4220;4224;4226;4231;4234;4238;4240;4241;4242;4246;4251;4252;4254;4255;4256;4258;4263;4264;4265;4269;4270;4271;4272;4279;4280;4281;4282;4283;4287;4289;4290;4293;4294;4295;4296;4297;4298;4299;4300;4301;4302;4303;4304;4305;4307;4308;4311;4312;4313;4315;4316;4317;4326;4336;4337;4338;4340;4341;4342;4343;4344;4345;4347;4348;4349;4350;4351;4352;4353;4354;4355;4356;4357;4358;4359;4360;4361;4362;4363;4364;4365;4366;4367;4368;4369;4370;4371;4372;4373;4374;4375;4376;4377;4378;4379;4380;4381;4383;4385;4386;4387;4388;4389;4390;4391;4392;4393;4394;4395;4396;4397;4398;4399;4400;4401;4402;4403;4404;4405;4406;4407;4408;4409;4410;4411;4412;4413;4414;4415;4416;4417;4418;4419;4420;4421;4422;4423;4424;4425;4426;4427;4428;4429;4430;4431;4432;4433;4434;4435;4436;4437;4438;4439;4440;4441;4442;4443;4444;4445;4446;4447;4448;4449;4450;4451;4452;4453;4454;4455;4456;4457;4458;4459;4460;4461;4462;4463;4464;4465;4466;4467;4468;4469;4470;4471;4472;4473;4474;4475;4476;4477;4478;4479;4480;4481;4482;4483;4484;4485;4486;4487;4488;4489;4490;4491;4492;4493;4494;4495;4496;4497;4498;4499;4500;4501;4502;4503;4504;4505;4506;4507;4508;4509;4510;4511;4512;4513;4514;4515;4516;4517;4518;4519;4520;4521;4522;4523;4524;4525;4526;4527;4528;4529;4530;4531;4532;4533;4534;4535;4536;4537;4538;4539;4540;4541;4542;4543;4544;4545;4546;4547;4548;4549;4550;4551;4552;4553;4554;4555;4556;4557;4558;4559;4560;4561;4562;4563;4564;4565;4566;4567;4568;4569;4570;4571;4572;4573;4574;4575;4576;4577;4578;4579;4580;4581;4582;4583;4584;4585;4586;4587;4588;4589;4590;4591;4592;4593;4594;4595;4596;4597;4598;4599;4600;4601;4602;4603;4604;4605;4606;4607;4608;4609;4610;4611;4612;4613;4614;4615;4616;4619;4620;4621;4622;4623;4624;4625;4626;4627;4628;4629;4630;4631;4632;4633;4634;4635;4636;4637;4638;4639;4640;4641;4642;4643;4644;4645;4646;4647;4648;4649;4650;4651;4652;4654;4655;4656;4657;4658;4659;4660;4661;4662;4663;4664;4665;4666;4667;4668;4669;4670;4671;4672;4673;4674;4675;4676;4677;4678;4679;4680;4681;4682;4683;4684;4685;4686;4687;4688;4689;4690;4691;4692;4693;4694;4695;4696;4697;4698;4699;4700;4701;4702;4703;4704;4705;4706;4707;4708;4709;4710;4711;4712;4713;4714;4715;4716;4717;4718;4719;4720;4721;4722;4723;4724;4725;4726;4727;4728;4729;4730;4731;4732;4733;4734;4735;4736;4737;4738;4739;4740;4741;4742;4743;4744;4745;4746;4747;4748;4749;4750;4751;4752;4753;4754;4755;4756;4757;4758;4759;4760;4761;4762;4763;4764;4765;4766;4767;4768;4769;4770;4771;4772;4773;4774;4775;4776;4777;4778;4779;4780;4781;4782;4783;4784;4785;4786;4787;4788;4789;4790;4791;4792;4793;4794;4795;4796;4797;4798;4799;4800;4801;4802;4803;4804;4805;4806;4807;4808;4809;4810;4811;4812;4813;4814;4815;4816;4817;4818;4819;4820;4821;4822;4823;4824;4825;4826;4827;4828;4829;4830;4831;4832;4833;4834;4835;4836;4837;483Rođen sam 01.01.1968. godine u Koraću, Općina Bosanski Brod, BiH. U Bosanskom Brodu sam završio srednju ekonomsku školu. Od 1992. godine živim u Slavonskom Brodu, zajedno sa suprugom i troje mldb. djece od  4,5 godina, 2 godine, te  10 mjeseci starosti, i roditeljima.

  Diplomu Pravnog fakulteta u Osijeku «Josip Juraj Strossmayer» o stečenoj stručnoj spremi VII. stupnja stekao sam 08. ožujka 1996. godine.

  Tijekom 1997. godine sam 6 mjeseci volontirao na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu, a nakon toga od 08. prosinca 1997. godine radio sam kao vježbenik na Općinskom sudu u Novoj Gradiški, nakon čega sam položio pravosudni ispit od 18. do 20. siječnja 1999. godine pred Komisijom ministarstva pravosuđa RH u Zagrebu. Na općinskom sudu u Novoj Gradiški od 01. rujna 1999. godine radio sam kao sudski savjetnik da bi bio imenovan za suca Općinskog suda u Novoj Gradiški 23.05.2002. godine, a stupio na dužnost  01. srpnja 2002. godine.

  Odlukom Državnog sudbenog vijeća broj IS-18/02 od 14. lipnja 2007. godine imenovan sam na sudačku dužnost trajno na Općinskom sudu u Novoj Gradiški.

  Kao sudac Općinskog suda u Novoj Gradiški radio sam, odnosno radim  građanske i kaznene predmete, zatim izvanparnične predmete sve vrste s tim da primarno radim na građanskim predmetima.

  Kako je za uspješno obnašanje sudačke dužnosti potrebna visoka razina poznavanja prava i njegove primjene sudjelovao sam u mnogim programima stručnog usavršavanja.

  Za vrijeme obavljanje sudačke dužnosti sudjelovao sam na stručnoj radionici «Upravljanje glavnom raspravom u građanskim i kaznenim postupcima» u Bizovcu od 27. do 28.06.2003. godine, koje je održano pod nadzorom Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Centar za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.

  Sudjelovao sam i na seminaru «Učinkovitost sudskog postupka» održanog u Valbandonu 14. i 15. veljače 2003. godine, a suorganizatori seminara su bili Centar za stručno usavršavanje sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, Vrhovni sud RH, Državno odvjetništvo RH i Hrvatski pravni centar.

  Nadalje, kao sudac Općinskog suda sudjelovao sam i na radionici «Odgovornost za štetu i novi ZOO» 1. i 2. ožujka 2006. godine u Osijeku, radionica koju organizira Ministarstvo pravosuđa, odnosno Pravosudna akademija.

  Također, tijekom moga obnašanja sudačke dužnosti na Općinskom sudu u Novoj Gradiški sudjelovao sam na ciklusu seminara «Opća načela prava Evropske unije, Postupci pred sudom Evropskih zajednica i udjela nacionalnih sudova u primjeni prava zajednica, Sudska praksa EU: Slobodno kretanje roba, ljudi, usluga i kapitala, Sudska praksa EU: Socijalna politika, Prava intelektualnog vlasništva, Zaštita okoliša i vanjski odnosi, te Pravna stečevina zajednice u sudskoj suradnji u kaznenim građanskim predmetima», a sve u organizaciji Pravosudne akademije Ministarstva pravosuđa, te u suradnji s Jedinicom za institucionalnu izgradnju opće uprave za proširenje Evropske unije (TAIEX) Klasa 130-06/05-01/180, UR BROJ 514-11/02-08-07-65.

  Bio sam sudionik na radionici Ministarstva pravosuđa, Pravosudne akademije «Evropska konvencija o ljudskim pravima», koja je održana u Regionalnom centru Pravosudne akademije u Osijeku 23. listopada 2007. godine.

  Nadalje, bio sam sudionik na radionici Ministarstva pravosuđa, Pravosudna akademija s temom «Naknada neimovinske štete – Zakon o medijima, Neimovinska šteta pravnih osoba» u Požegi 12. lipnja 2008. godine.

  Također sam bio sudionik radionice pravosudne akademije, Regionalnog centra pravosudne akademije u Osijeku 10. i 11. veljače 2010. godine, tema «Uvod u prava Evropske unije I.»

  Također, uvjerenje o položenom javnobilježničkom ispitu sam stekao 22. rujna 2003. godine nakon što sam ispit polagao pred Ispitnom komisijom za polaganje javnobilježničkih ispita pri Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

  Cijenim da sam dužnost suca Općinskog suda u Novoj Gradiški do sada obavljao savjesno, pošteno, ažurno, o čemu postoje dokazi glede broja, vrste i kvalitete  predmeta riješenih na ovom sudu, a što posebno dokazuje činjenica da sam, kao što sam već naveo u ovom životopisu, imenovan na sudačku dužnost trajno. Također, u prilog tome govori i Rješenje Vrhovnog suda RH, Posebno vijeće za odlučivanje o žalbama protiv odluka o ocjeni suca broj Osž-1/08-2 od 5. ožujka 2008. godine, kojim Rješenjem sam ocijenjen s ocjenom «uspješno obnaša sudačku dužnost». Citiranim rješenjem posebno je potvrđeno da sam tijekom rada na Općinskom sudu u Novoj Gradiški radio na predmetima starijih godišta koji su u pravilu činjenično i pravno složeniji, a istovremeno je utvrđeno da sam radio i na kaznenim predmetima, što je objektivno usporavalo moj rad.

  Dakle, gore navedene i utvrđene činjenice od strane Vrhovnog suda RH objektivno govore o mom radu i predanosti istom. Cijenim da  moji rezultati u radu iz kasnijih godina, 2006, 2007., 2008. i 2009. godina potvrđuju i dalje moj napredak u radu glede kvalitete i kvantitete. To i formalno potvrđuje i ocjena o obnašanju sudačke dužnosti Sudačkog vijeća Županijskog suda u Slavonskom Brodu broj 7-Su-349/08-22 od 10. veljače 2009. godine kada sam ocijenjen sa ocjenom «iznad prosječno obnaša sudačku dužnost».

  Gore navedene i utvrđene činjenice glede kvalitete i kvantitete  mog rada od strane Posebnog vijeća za odlučivanje o žalbama protiv odluka o ocjeni suca broj Osž.1/08-2 od 05. ožujka 2008. godine, te ocjena o obnašanju sudačke dužnosti Sudačkog vijeća Županijskog suda u Slavonskom Brodu od 10. veljače 2009. godine, objektivno govore o mom radu i predanosti istom, te da sam uložio sav svoj trud i znanje u ostvarenju što boljih rezultata, pazeći da kvantiteta na bude na štetu kvaliteta.

  U svom dosadašnjem radu na Općinskom sudu Novoj Gradiški imao sam korektan odnos sa djelatnicima suda, te kolegijalnu i stručnu suradnju sa sucima na formalnim i neformalnim kolegijima o svakodnevnim aktualnim pitanjima sudske prakse.

  Nastojao sam također svoje znanje i iskustvo kroz rad prenijeti na sudske savjetnike i sudačke vježbenike na ovom sudu, te im na taj način pomoći u njihovom stručnom usavršavanju kao mojim budućim kolegama.

  Zaključeno želim navesti da temeljem mojih dosadašnjih rezultata u radu, a što dokazuje i ocjena o obnašanju sudačke dužnosti, posjedujem kvalitetu i kvantitetu u radu, te obzirom na moj dosadašnji rad i stečeno iskustvo na Općinskom sudu u Novoj Gradiški, vjerujem da bih i dužnost predsjednika ovog suda, ukoliko budem imenovan, jednako uspješno obavljao.

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda