Detalji suca:

Kate Ogresta-Jović

  • Sud
  • Općinski sud u Dubrovniku (Općinski sud)

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda