Detalji suca:

Ilija Samardžija

  • Sud
  • Općinski sud u Virovitici (Općinski sud)

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda