Detalji suca:

Nada Nekić Plevko

  • Sud
  • Trgovački sud u Zagrebu (Trgovački sud)

Pretraga sudaca

Ime i prezime suca
Vrsta suda
Naziv suda