Sudačka mreža - podaci o sudovima, odvjetništima, tumačima...

Na adresi www.sudacka-mreza.hr od 1. lipnja s podaci o hrvatskim sudovima, državnim odvjetnicima, tumačima i sudskoj praksi. Ova je stranica nastala je u suradnji Ministarstva pr Sudačka mreža. To je projekt nastao u sklopu informatizacije i refo Svrha projekta je kroz jedinstvenu bazu podataka na Internetu pom donošenju sudskih odluka, osigurati veću transparentnost rada pra približiti pravosuđe građanima.
Podaci koji se nalaze na stranicama www.sudacka-mreza.hr bit će kraja lipnja (biografije, sudska praksa, sudske presude i druge odluk oko dvije tisuće stranica o sudskim vještacima i tumačima. (sr)

pcchip.hr, 01.06.2005.
Pošalji prijatelju
Arhiva >>>
 
 

Naši donatori

postanite donator >>>

Kalendar

Kako vam se sviđa novi WEB?