Detalji suda:

Općinski sud u Zaboku

Osnovni podaci:

Uredi:

 • Predsjednik suda
 • Predsjednik suda
 • Nada Mohač
 • RV odvjetnici
 • 08:00 - 08:30
 • RV građani
 • 08:00 - 08:30
 • Pauza
 • 11:00 - 11:30
 • Tel
 • 049/ 222 410
 • Fax
 • 049/ 221 436
 • Glasnogovornik suda
 • Glasnogovornica
 • Karolina Balen
 • Izvanparnična pisarnica
 • RV odvjetnici
 • 07:30 - 14:00
 • RV građani
 • 07:30 - 14:00
 • Pauza
 • 11:00 - 11:30
 • Tel
 • 049/ 221 468
 • Kaznena pisarnica
 • RV odvjetnici
 • 07:30 - 14:00
 • RV građani
 • 07:30 - 14:00
 • Pauza
 • 11:00 - 11:30
 • Tel
 • 049/ 221 468
 • Tel
 • 049/ 226 580
 • Ostavinska pisarnica
 • RV odvjetnici
 • 07:30 - 14:00
 • RV građani
 • 07:30 - 14:00
 • Pauza
 • 11:00 - 11:30
 • Tel
 • 049/ 221 468
 • Tel
 • 049/ 226 580
 • Ovršna pisarnica
 • RV odvjetnici
 • 07:30 - 14:00
 • RV građani
 • 07:30 - 14:00
 • Pauza
 • 11:00 - 11:30
 • Tel
 • 049/ 221 468
 • Tel
 • 049/ 226-580
 • Parnična pisarnica
 • RV odvjetnici
 • 07:30 - 14:00
 • RV građani
 • 07:30 - 14:00
 • Pauza
 • 11:00 - 11:30
 • Tel
 • 049/ 221 468
 • Pisarnica
 • RV odvjetnici
 • 07:30 - 14:00
 • RV građani
 • 07:30 - 14:00
 • Pauza
 • 11:00 - 11:30
 • Tel
 • 049/ 221 468,
 • Tel
 • 049/ 226 580
 • Računovodstvo
 • Voditelj
 • Vesna Meglić
 • RV odvjetnici
 • 07:30 - 14:30
 • RV građani
 • 07:30 - 14:30
 • Pauza
 • 11:00 - 11:30
 • Tel
 • 049/ 501 919
 • Sudska pisarnica
 • Voditelj
 • Agata Šutina
 • RV odvjetnici
 • 07:30 - 14:00
 • RV građani
 • 07:30 - 14:00
 • Pauza
 • 11:00 - 11:30
 • Tel
 • 049/ 221 468
 • Tel
 • 049/ 226-580
 • ZK odjel
 • Voditelj
 • Branko Cvrtila
 • RV odvjetnici
 • 07:30 - 12:00
 • RV građani
 • 07:30 - 12:00
 • Pauza
 • 10:30 - 11:00
 • Tel
 • 049/ 223 327
 • ZK pisarnica
 • RV odvjetnici
 • 07:30 - 12:00
 • RV građani
 • 07:30 - 12:00
 • Pauza
 • 10:30 - 11:00
 • Tel
 • 049/ 223 327

Ostalo:

 • Odjeća
 • Pokrivena leđa i ramena, duge hlače te suknje i haljine primjerene duljine
 • Ostalo
 • Za osobe koje dolaze u sud bez sudskog poziva, službenik pravosudne policije treba utvrditi razloge dolaska i provjeriti njihovu istovjetnost. Ako zahtijevaju prijam kod suca ili sudskog savjetnika, dužan je  provjeriti može li sudac ili sudski savjetnik primiti nepozvanu osobu.
  Suci i sudski savjetnici primaju nepozvane stranke samo ako smatraju da bi radi davanja obavijesti u svezi s predmetom koji im je dodijeljen u rad trebalo primiti i nepozvanu stranku jer bi to pridonijelo bržem ili efikasnijem rješenju predmeta, pazeći pritom da ne dovedu u sumnju svoju nepristranost.
  Stranke, njihove opunomoćenike i druge ovlaštene osobe obavještava o stanju predmeta službenik sudske pisarnice na temelju podataka iz upisnika i sudskog spisa.
  Obavijest će se ograničiti na podatke o tomu u kojem se stadiju postupak nalazi.Službenicima sudske pisarnice zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji i naredbi, kao i o vjerojatnom ishodu postupka.
  Ako se spis ne nalazi u sudskoj pisarnici službenik sudske pisarnice provjerava kod suca ili sudskog savjetnika kada može spis dostaviti u sudsku pisarnicu i obavještava stranku kada može doći u sudsku pisarnicu radi dobivanja obavijesti o stanju predmeta

   

 • Ažurirano
 • 30.06.2010.
 • Pravila ponašanja na sudu
 • Zaposleni u sudu i građani za vrijeme boravka u sudu, dužni su se ponašati tako da ne ometaju redoviti rad suda i biti odjeveni na prikladan način, da ne dovode u pitanje dostojanstvo službe i ugled suda
  U sudskoj zgradi mobilni telefoni građana moraju biti isključeni.
  U sudskoj zgradi zabranjeno je pušenje.

 • Odredbe sigurnosti
 • U sudsku zgradu zabranjen je unos oružja (osim djelatnika pravosudne policije i unutarnjih poslova kada obavljaju poslove prisilnog dovođenja), zatim oruđa, eksplozivnih naprava i drugih opasnih stvari ili tvari, alkohola i opijata te mobilnih telefonskih uređaja s kamerom, dok se mobilni telefonski uređaji bez kamere moraju isključiti prilikom ulaska u zgradu. U slučaju pronalaska oružja ili drugih navedenih predmeta, službenik pravosudne policije iste će privremeno oduzeti.
  Službenik pravosudne policije dužan je obavljati službu sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti osoba, imovine i objekata pravosudnih tijela («NN», br. 97/01) i u okviru obavljanja službe ovlašten je i dužan utvrditi istovjetnost osoba koje ulaze u prostorije suda i utvrđene podatke upisati u odgovarajuću knjigu, a zatim obaviti pregled građana i predmeta koje unose u sud.
Suci
  Ime i prezimeSud 
1Karolina BalenOpćinski sud u Zabokuopširnije 
2Snježana FotivecOpćinski sud u Zabokuopširnije 
3Branko HercegOpćinski sud u Zabokuopširnije 
4Nada MohačOpćinski sud u Zabokuopširnije 
5Nives ŠkudarOpćinski sud u Zabokuopširnije 
 # 5

Pretraga sudova

Naziv / adresa suda
Vrsta suda