Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikSlatka bajka j.d.o.o. - Varaždinska 21, SračinecStečajni upraviteljPavao Mrkonjić - Augusta Šenoe 14, Zagreb
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu20.02.2017.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost43.844,08 HRK (6.039,30 EUR)
(Roba prema inventurnoj listi na dan 12.12.2016. i sitni inventar prema popisu inventure robe od dana 13.12.2016.)
  
Oglas:

U stečajnom postupku koji se vodi nad stečajnim dužnikom Slatka bajka j.d.o.o., Sračinec, Varaždinska 21, OIB: 16178452170 pod poslovnim brojem St-760/2016, stečajni upravitelj  objavljuje:
 
OGLAS
O prodaji imovine stečajnog dužnika – prikupljanjem pisanih ponuda

 
Predmet prodaje:

ROBA PREMA INVENTURNOJ LISTI NA DAN 12.12.2016.
SITNI INVENTAR PREMA POPISU INVENTURE ROBE OD DANA 13.12.2016.
 
Određuju se sljedeći uvjeti i način prodaje:
 
1.Prodaje se pokretnina kao cjelina,
 
2.Prodaja će se izvršiti prikupljanjem pisanih ponuda,
 
3.Ponude se imaju dostaviti preporučenom poštom s povratnicom u zatvorenoj omotnici na adresu: Pavao Mrkonjić, stečajni upravitelj, Ante Topić Mimare 24,10 000 Zagreb, s naznakom "ne otvaraj - ponuda za predmet st. St-760/16, te predati pošti najkasnije do dana 20.02.2017. G.
 
4.Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe domaće i strane
 
5.Predmetna pokretnina se prodaje u rasponu cijene od 0,01 kn uvećana za PDV do 43.844,08 kn uvećana za PDV. Najviša ponuđena cijena od strane ponuditelja u navedenom rasponu je temeljni kriterij za odabir ponude.
 
6.Najbolji ponuditelj dužan je u roku od 3 ( tri ) dana po primitku obavijesti o prihvaćanju ponude uplatiti ukupnu kupovninu na žiro-račun stečajnog dužnika br: HR7523400091190025143 otvorenog kod Privredne banke Zagreb d.d. te sklopiti ugovor o kupoprodaji pokretnine.
 
7.Prodaja se vrši po načelu "viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore kupca
 
8.Zainteresirani mogu dobiti detaljne informacije na broj stečajnog upravitelja: 01/4107-431
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
...

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status