Detalji ponude:
NazivProdaja nekretnina stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikILLUMINATIO D.O.O. - Pavla Hatza br. 3, ZagrebStečajni upraviteljNebojša Antolić - Ul. Pavla Hatza br. 3, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe16.10.2013.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost49.199.310,00 HRK (6.776.951,16 EUR)
(1534/2000 dijela nekretnine zgrada mješovite uporabe u Zagrebu, Tkalčićeva 88, prodajni centar Cascade )
  
Napomena11. DRAŽBA 16.10.2013.g. u 11,20 sati TRGOVAČKI SUD ZAGREB
Oglas:
Stečajni upravitelj ILLUMINATIO d.o.o. u stečaju, Zagreb, Pavla Hatza br. 3, MBS: 080420284, OIB: 54409411538, postupajući po Zaključku o prodaji  20-St-1328/2011 Trgovačkog suda u Zagrebu, donešenog  po  stečajnom sucu dana 18. rujna 2013. godine, objavljuje  slijedeći

O G L A S

  I    Određuje se prodaja u stečajnom postupku nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika ILLUMINATIO d.o.o. u stečaju, Zagreb, Tkalčićeva 88, MBS: 080420284, OIB: 54409411538, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i to:

 

-          nekretnina koja je upisana u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu u zk.ul.br. 25833 k.o. Grad Zagreb, kao PRAVO GRAĐENJA na kč.br. 1429/3 upisanoj u zk.ul.br. 25832 k.o. Grad Zagreb – Zgrada mješovite uporabe br. 88 sagrađena na pravu građenja osnovanom na kč.br. 1429/3 upisanoj u zk.ul.br. 25832 k.o. Grad Zagreb – suvlasnički dio stečajnog dužnika koji iznosi 1534/2000 dijela.

 

      Na navedenim nekretninama upisano je razlučno pravo u korist razlučnih vjerovnika HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG Klagenfurt, Austrija i INVESTKREDIT BANK AG, 1013 Beč. Austrija.

 

II    Procijenjena vrijednost nekretnina iz točke I ovog Zaključka (suvlasnički dio koji iznosi 1534/2000 dijela) iznosi  179.563.268,00 kn.

       Početna cijena nekretnineiz točke I ovog zaključka na jedanaestom ročištu za javnu dražbu iznosi 49.199.310,00 kn.

 

III    Način prodaje:

        Nekretnina iz točke I ovog Zaključka prodavat će se u stečajnom postupku usmenom javnom dražbom, te se na jedanaestom ročištu ne može prodati ispod početne cijene nekretnina navedene u točki II ovog Zaključka.

        Jedanaesto ročište za prodaju usmenom javnom dražbom održat će se pred stečajnim sucem u zgradi Trgovačkog suda u Zagrebu, Petrinjska 8, soba br. 91/II (ulična zgrada ) dana 16. listopada  2013. (srijeda) u 11,20 sati.

            Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.

 

IV         Ovaj zaključak objavit će se na oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zagrebu i u jednom od javnih glasila.

 

V          Rok od objave zaključka o prodaji nekretnine na oglasnoj ploči suda do dana prodaje iznosi petnaest dana.

 

VI        Uvjeti prodaje:

1.         Nekretnina iz točke I ovog Zaključka je vlasništvo stečajnog dužnika.

2.         Prodaja se obavlja prema načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupaca.

3.          Na usmenoj javnoj dražbi kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje najkasnije do

            14. listopada 2013.g. uplate osiguranje u iznosu od 5% od početne cijene nekretnine određene za jedanaestu usmenu javnu dražbu navedene u točki II ovog Zaključka na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Zagrebu  pri Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. Zagreb IBAN: HR9223900011300000460 poziv na br. 05 br. spisa St-1328/11  i dokaz o tome dostave u sudski spis prije početka dražbe ili do 14. listopada 2013.g. dostave bankarsku garanciju bonitetne banke na prvi poziv za odgovarajući iznos osiguranja, izdanu u korist stečajnog dužnika s rokom važenja najmanje do 17. prosinca 2013.g.

4.          Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.

5.      Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju, uplaćeno osiguranje, odnosno bankarska garancija će se vratiti u roku od tri dana nakon zaključenja javne dražbe.

6.          Kupac je dužan uplatiti razliku između uplaćenog osiguranja i postignute kupoprodajne cijene u roku od trideset (30) dana od  dana zaključenja javne dražbe.

7.          Ako kupac u navedenom roku ne položi kupovninu, sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položenog osiguranja namirit će troškove nove prodaje i naknaditi razliku između kupovine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.

8.         Sve poreze i pristojbe u svezi sa prodajom nekretnine snosi kupac.

9.          Nekretnina će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi  najpovoljniju cijenu.

10.        Nekretnina će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu (ali ne i nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju) prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože  kupovinu u navedenom roku iz točke VI/6. ovog zaključka.

11.        U rješenju o dosudi nekretnine, sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti tog rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim knjigama upiše u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenoj nekretnini, te da se brišu prava i tereti na nekretnini koji prestaju njezinom prodajom.

12.        Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što  kupac položi kupovinu sud će donijeti zaključak o predaji nekretnine kupcu, čime kupac stupa u posjed iste.

13.        Imovina stečajnog dužnika navedena u točki I ovog zaključka, a koja je predmet prodaje može se razgledati u dogovoru sa stečajnim upraviteljem a uz prethodni dogovor na tel. (01) 48-18-414.

Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
113.02.2014ILLUMINATIO D.O.O., ZagrebNebojša Antolić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
218.09.2013ILLUMINATIO D.O.O., ZagrebNebojša Antolić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
303.07.2013ILLUMINATIO D.O.O., ZagrebNebojša Antolić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
420.03.2013ILLUMINATIO D.O.O., ZagrebNebojša Antolić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
520.03.2013ILLUMINATIO D.O.O., ZagrebNebojša Antolić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
620.02.2013ILLUMINATIO D.O.O., ZagrebNebojša Antolić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
723.01.2013ILLUMINATIO D.O.O., ZagrebNebojša Antolić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
818.12.2012ILLUMINATIO D.O.O., ZagrebNebojša Antolić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
919.11.2012ILLUMINATIO D.O.O., ZagrebNebojša Antolić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1029.10.2012ILLUMINATIO D.O.O., ZagrebNebojša Antolić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
 # 10 (50/10)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status