Bid details:
NameStatusRok za ponudu prošao
CourtCommercial court of SplitProcedure Number
Bankruptcy debtorLASTOVO poljoprivredna zadruga - , LastovoBankruptcy trusteeIvanka Sušić - Nalješkovićeva 29 , Dubrovnik
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline04.03.2015.Auction date
New date for bidsNew auction date
Value448.600,00 HRK (61.792,34 EUR)
(KVALITETNO VINO 193.600,00, STOLNO VINO 81.000,00, OCAT 174.000,00)
  
Ad:

Na temelju odluke Skupštine vjerovnika od 05.11.2014.g., stečajni upravitelj stečajnog dužnika LASTOVO poljoprirvedna zadruga - "u stečaju" 
MBS: 060017707, OIB: 76382298892.
 
 
  OGLAŠAVA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
  PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
  Predmet prodaje
 
35 200 litara kvalitetnog vina, 27 000 litara stolnog vina i 145 000 litara octa. 
 
Ukupna vrijendost vina utvrđena je u iznosu od  448.600,00 kn (193 600,00 kn za kvalitetno vino, 81.000,00 kn za stolno vino, 174.000,00 kn za ocat) uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost i predstavlja početnu cijenu ispod koje se vino ne može prodati.
 
  Uvjeti prodaje
 
·         Pravo podnijeti ponudu imaju sve pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da su uplatili jamčevinu. Ponude je potrebno dostaviti osobno ili putem punomoćnika (uz punomoć) u zatvorenoj omotnici s naznakom "ponuda za 5. St – 48/2014, ne otvaraj" javnom bilježniku Ivu Radoviću, Vukovarska 19/II, 20 000 Dubrovnik, dana 04. ožujka, 2015.g. između 13,30 i 14,30 sati. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
·         Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, poštanski broj, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, izvadak iz nadležnog registra, te dokaz o uplati jamčevine u privitku.
·         Jamčevina iznosi 44.860,00 kn i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika broj IBAN:  HR98 2484008 1107077627  kod Raiffeisenbank Austria  d.d. uz opis plaćanja: «jamčevina u predmetu 5. St – 48/2014 », te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 02. ožujka 2015.g.
·         Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana javnog otvaranja ponuda, bez kamata.
·         Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda, koji odustane od sklapanja ugovora o prodaji ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine.
·         Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko za isti predmet bude dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».
·         Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 15. ožujka 2015.g. zaključiti Ugovor o kupoprodaji sa stečajnim dužnikom, te u daljnjem roku od 8 dana od dana sklapanja Ugovora uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovi se rokovi smatra bitnim sastojkom Ugovora, te se propuštanjem istih smatra da je ponuditelj odustao od ponude.
·         U takvom slučaju Prodavatelj ima pravo sklopiti ugovor o kupopradaji s ponuditeljem koji je slijedeći dao najpovoljniju cijenu.
·         Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku javnog otvaranja ponuda, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke prodanog vina i octa.
·         Eventualna odstupanja u količinama vina biti će temljem načela savjesnosti i poštenja detaljno regulirana ugovorom o kupoprodaji, te će se cijena umanjiti ili povečati (ukoliko kupac želi kupiti i višak) razmjeno odstupanju u količinama.
·         Sve troškove sastava, sklapanja, ovjere i provedbe ugovora (preuzimanja vina i octa), te poreza i svih drugih davanja snosi u cijelosti kupac.
·         Javno otvaranje ponuda zakazuje se za 04. ožujka, 2015.g. u uredu javnog bilježnika Iva Radovića, adresi Vukovarska 19/II, u Dubrovniku,  u 14,30 sati.
·         Sve dodatne informacije u svezi prodaje i razgledavanja navedene imovine, mogu se dobiti radnim danom od 10-14h, na telefon broj: 091 – 516 – 4792. 
·         Detaljni podatci o predmetu i uvjetima prodaje kao i vještački nalaz mogu se vidjeti  na internetskim stranicama web stecaj i internetskim stranicama HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE.
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
128.02.2018LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
208.02.2018LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
322.01.2018LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
429.12.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
506.12.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
615.11.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
720.10.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
819.09.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
930.08.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
1016.08.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
1126.07.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
1207.07.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
1321.06.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
1402.06.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
1520.03.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
1622.02.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
1721.12.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
1821.12.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
1924.11.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
2024.11.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
2118.10.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
2218.10.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
2310.08.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
2415.07.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
2528.06.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
2625.05.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
2726.04.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
2818.01.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
2926.11.2015LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
3001.10.2015LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
3114.07.2015LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
3214.07.2015LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
3319.06.2015LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
3419.06.2015LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
3521.05.2015LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
3621.05.2015LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
37LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
38LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
39LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
40LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
41LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
42LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
43LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić details 
 # 43 (50/43)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status